Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Molekularne tehnike

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

Za transfekcijo evkariontskih in prokariontskih celic

Cenik za uporabo

Po dogovoru