Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Priprava vzorcev

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Katedra:

Katedra za aplikativno botaniko, ekologijo, fiziologijo rastlin in informatiko

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

po dogovoru; upravljanje opreme v domeni odgovorne osebe oz. od nje pooblaščenih oseb; Katedra za aplikativno botaniko, OA

Namembnost opreme

liofilizacija vzorcev

Cenik za uporabo

80 EUR /polnitev