Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Katedra:

Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

skupne raziskave; oprema je namenjena kontinuiranemu merjenju; Katedra za aplikativno botaniko, OA

Namembnost opreme

Merilni sistem za stacionarno, kontinuirano spremljanje dihanja tal (sestoji iz dveh ločenih aparatur, vsaka s štirimi avtomatskimi komorami s pripadajočimi senzorji za merjenje talne vlage in temperature).