Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Katedra:

Katedra za aplikativno botaniko, ekologijo, fiziologijo rastlin in informatiko

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Katedra za aplikativno botaniko, OA

Namembnost opreme

meritve koncentracije plinov (CO2, O2, CO, H2S)