Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Kromatografske metode

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Katedra:

Katedra za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Za zunanje uporabnike je na voljo 10 % zmogljivosti opreme, termin in cena uporabe sta po dogovoru.

Namembnost opreme

Detekcija in kvantifikacija hlapnih komponent,  rastlinskih hormonov in maščobnih kislin.