Številka pogodbe:

33117-1002/2018/13

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

19.12.2018 - 31.12.2023

Vrednost projekta BF:

78.639,00 €

Vrednost projekta skupaj:

349.879,91 €

Vodja projekta na BF:

Cigić Blaž

Spletna stran projekta:

Povezava

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Zrnate stročnice - pridelava, predelava in uporaba se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

 

Trajenje projekta
2018 - 2022

 

Cilji projekta

Cilj projekta je na podlagi uvajanja novih praks vpeljati tehnologijo za pridelovanja soje in drugih zrnatih stročnic za različne sisteme pridelave ter s tem ustvariti pogoje za tržno uspešno proizvodnjo. Projektne dejavnosti bodo imele vpliv na zagotavljanje pogojev večje samooskrbe in s tem pomembno prispevale k zmanjšanju uvoza beljakovinske krme in hrane za ljudi. K ciljem spada tudi zasledovanje in priprava strokovnih podlag za doseganje ciljev skupne evropske kmetijske politike in osnutka Agende združenja Podonavske soje z naslovom The European Protein Transition, ki za naslednja obdobje predvideva bistveno zmanjšanje odvisnost uvoza beljakovinskih rastlin iz neevropskih trgov.

Z uvajanjem novih tehnologij, razvojem prototipa za toplotno obdelavo zrnatih stročnic na KMG, optimalizacijo krmnih obrokov z zrnatimi stročnicami, ter možnih novih proizvodih v humani prehrani, ki bi bili primerni na slovenskem tržišču ter zagotavljanjem kakovosti pridelkov s certificirano proizvodnjo, ustvarjamo možnosti za doseganje strateških ciljev zapisanih v dokumentih MKGP. S širjenjem znanja o stročnicah v prehrani in tehnoloških postopkih na kmetijah nastajajo nove priložnosti povečanja dohodka z novimi končnimi proizvodi visoke kakovosti (ekološki proizvodi, proizvodi brez GSO), kar prinaša podlage za večji dohodek in zaposljivost na kmetijah.

 

Koordinator projekta (vodilni partner): Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (raziskovalna organizacija)

Partnerji projekta:

 • Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, Oddelek za agronomijo, (raziskovalna organizacija),
 • Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, Oddelek za živilstvo, (raziskovalna organizacija),
 • Kmetijski Inštitut Slovenije (raziskovalna organizacija),
 • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (raziskovalna organizacija),
 • KGZS, Kmetijsko Gozdarski Zavod Novo Mesto (svetovalna organizacija),
 • Jožica Kure (kmetijsko gospodarstvo),
 • Alojz Ferlan (kmetijsko gospodarstvo),
 • Bojan Leskošek (kmetijsko gospodarstvo),
 • Žipo Lenart d.o.o. (kmetijsko gospodarstvo),
 • Miran Grubič (kmetijsko gospodarstvo).
 • Alojz Topolovec (kmetijsko gospodarstvo).

 

AG-ŽI-Zrnate stročnice... 2.jpgAG-ŽI-Zrnate stročnice... 3.jpgAG-ŽI-Zrnate stročnice... 1.jpgAG-ŽI-Zrnate stročnice... 4.jpg

POROČILA IN AKTIVNOSTI PROJEKTA

AKTUALNE POVEZAVE