Številka pogodbe:

V4-2010

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.11.2020 - 31.10.2023

Vrednost sofinancerja:

67.788,00 €

Vrednost projekta skupaj:

150.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Udovč Andrej