Številka pogodbe:

33133-3001/2019/32

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

29.06.2021 - 29.06.2024

Vrednost projekta BF:

23.296,88 €

Vrednost projekta skupaj:

247.600,77 €

Vodja projekta na BF:

Šircelj Helena

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja (4. JR za podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam).

Projekt EIP 16.5 Cvetoči travniki se nanaša na ohranjanje biodiverzitete cvetočih travnikov, povečevanje biodiverzitete z vnosom karakterističnih avtohtonih vrst, ki so zaradi pretekle rabe s travnikov začele izginjati, ter promocijo različnih ekosistemskih storitev cvetočih travnikov, ki presegajo uporabo travnikov za pašo ali krmo domačim živalim (npr. turistična, estetska, rekreacijska vrednost, uporabnost divjih rastlin v prehrani, zdravilstvu,…).

V projektu bomo razvili modele oblikovanja, ohranjanja in vzdrževanja tega edinstvenega življenjskega prostora za območja/kmetijska gospodarstva/deležnike v okoljih z različnimi danostmi. S tem bomo dodali cvetočim travnikom nove dimenzije vrednosti, kar bo omogočalo njihovo dolgoročno ohranjanje, kmetijskim gospodarstvom pa potencialno večjo ekonomsko varnost.

Cilji projekta:

  • ponovna vzpostavitev cvetočih travnikov na zemljiščih, kjer njihova sestava zaradi pretekle rabe ni več optimalna,​
  • testiranje različnih načinov reintrodukcije manjkajočih vrst rastlin, tako na ravni nabiranja semen (seneni drobir, ročno nabiranje zrelih semen, kupljene ohranjevalne semenske mešanice, nabiranje s krtačnim strojem) kot na ravni same setve (neobdelana ruša, delno kultivirano, gnojeno),
  • razvoj okvirnih smernic za ponovno vzpostavitev in kasnejše upravljanje za nekaj glavnih tipov ekstenzivnih cvetočih travnikov v Sloveniji,
  • dodana vrednost cvetočih travnikov za udeležene kmetije (turizem, prehrana, čebelarstvo, zdravilne rastline, barvilne rastline,…).

Vodilni partner:  Zavod Makrobios Panonija so.p.

Projektni partnerji:

Kmetijska gospodarstva iz 5 različnih statističnih regij:

Povezave: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja RS

 

vključevanje ekosistemov slika 1

Slika 1: Koraki izvedbe EIP 16.5 projekta Cvetoči travniki

 

vklčjučevanje ekosistemov slika2

Slika 2: Ciljno stanje travnikov k katerim stremimo v okviru projekta
Vrstno bogati travniki nudijo celo paleto različnih ekosistemskih storitev cvetočih travnikov, ki presegajo uporabo travnikov za pašo ali krmo domačim živalim.

 

vključevanje ekosistemov slika 3

Slika 3: Primer degradirane površine, ki jo z ustreznimi posegi lahko spremenimo v pisan, vrstno bogat travnik.