Akronim:

Eudaphobase

Številka pogodbe:

CA18237

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Mednarodni projekti in sodelovanje

Vrsta projekta:

COST

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

10.09.2019 - 09.09.2023

Vodja projekta na BF:

Suhadolc Marjetka

Spletna stran projekta:

Povezava