Anja Verbanec

absolventka študijskega programa:

Univerzitetni študijski program prve stopnje BIOTEHNOLOGIJA  - redni študij

bo 8. 9. 2022 ob 15:45 v prostoru 'ŽS - SEJNA SOBA ODDELKA ZA ŽIVILSTVO' zagovarjala diplomsko delo z naslovom:

Vzgoja brezvirusnih orhidej s tehnikami rastlinskih tkivnih kultur.

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:    doc. dr. Iztok Prislan

Mentorica:      izr. prof. dr. Jana Murovec          

Član:

prof. dr. Jernej Jakše