Neža Škoda

absolventka študijskega programa:

Univerzitetni študijski program prve stopnje BIOTEHNOLOGIJA  - redni študij

bo 9. 9. 2022 ob 10:30 v prostoru 'ŽS - SEJNA SOBA ODDELKA ZA ŽIVILSTVO' zagovarjala diplomsko delo z naslovom:

Uporaba transkriptomike na nivoju posamezne celice

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   prof. dr. Polona Jamnik

Mentor:          prof. dr. Jernej Jakše      

Član:

doc. dr. Iztok Prislan