Domen Hočevar

absolvent študijskega programa:

Univerzitetni študijski program prve stopnje BIOTEHNOLOGIJA  - redni študij

bo 9. 9. 2022 ob 12:45 v prostoru 'ŽS - SEJNA SOBA ODDELKA ZA ŽIVILSTVO' zagovarjal diplomsko delo z naslovom:

Vzroki, oblike in odkrivanje primarne imunske pomankljivosti

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   prof. dr. Polona Jamnik

Mentorica:      prof. dr. Mojca Narat      

Članica:

doc. dr. Neža Čadež