Lara Pagon

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v 12. 9. 2022 ob 11:00 v prostoru 'A5 - oddelek za agronomijo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vloga antioksidantov pri dolgoročnem shranjevanju celičnih linij

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:    prof. dr. Hrvoje Petković

Mentorica:      prof. dr. Mojca Narat      

Somentor:      dr. Anja Korenčič                        

Recenzentka:  prof. dr. Polona Jamnik