Saša Kaloper

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v 12. 9. 2022 ob 12:00 na povezavi: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/polona.jamnik

zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Določitev fizikalno-kemijskih in protimikrobnih lastnosti aktivnega embalažnega materiala s premazom hitozana in dodatkom naravnih izvlečkov

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   prof. dr. Polona Jamnik

Mentorica:      prof. dr. Sonja Smole-Možina      

Somentorica:  prof. dr. Lidija Fras Zemljič                     

Recenzent:        doc. dr. Iztok Dogša