Žan Hozjan

študent študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v 13. 9. 2022 ob 11:00 v prostoru 'A5 - oddelek za agronomijo' zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Karakterizacija tvorbe biofilmov različnih vrst bakterij v kontinuirnem sistemu

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   prof. dr. Mojca Narat

Mentor:          prof. dr. Aleš Podgornik              

Recenzent:     doc. dr. Iztok Dogša