Monika Banfi

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v 13. 9. 2022 ob 13:00 v prostoru 'A5 - oddelek za agronomijo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Analiza variabilnosti gena JAK2 pri eritrocitozah

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   prof. dr. Mojca Narat

Mentorica:      prof. dr. Nataša Debeljak

Somentorica:  prof. dr. Tanja Kunej                 

Recenzent:        prof. dr. Uroš Petrovič