Anja Trupej

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v 15. 9. 2022 ob 10:00 v prostoru 'sejna soba dekanata' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Dinamika porazdelitve pre-rRNA v jedrcu med celičnim ciklom v embrionalnih matičnih celicah.

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   prof. dr. Polona Jamnik

Mentor:          doc. dr. Jernej Ogorevc   

Somentor:      dr. Miha Modic               

Recenzentka:  prof. dr. Nataša Štajner