Valentin Vogrinčič

študent študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v 20. 9. 2022 ob 09:00 v prostoru 'A2 - oddelek za agronomijo' zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Vpliv bioaktivnega peptida PSK-α na regeneracijo protoplastov vrste Brassica oleracea

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   prof. dr. Mojca Narat

Mentorica:      izr. prof. dr. Jana Murovec                      

Recenzentka:  prof. dr. Kristina Sepčić