Daniel Krklec

študent študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v 25. 10. 2022 ob 12:00 v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Virucidno delovanje lipopeptidnih antibiotikov in virucidno delovanje kovinskih zlitin in keramičnih površin proti bakteriofagu Phi-6

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   prof. dr. Mojca Narat

Mentor:          prof. dr. David Stopar     

Somentorica:  prof. Ines Mandić Mulec             

Recenzent:     izr. prof. dr. Matej Butala