Lana Žura

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v 24. 11. 2022 ob 09:00 v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Iskanje encimov za razgradnjo lignina v vodnih ekstraktih gliv

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   prof. dr. Polona Jamnik

Mentorica:      doc. dr. Sabina Berne     

Somentor :      doc. dr. Matej Skočaj                 

Recenzentka:  doc. dr. Maša Vodovnik