Kandidatka: TEJA KIKOVIČ
Študijski program: Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA
Datum in ura: 14. 9. 2023, ob 10:00 uri 
Prostor: Vajalnica 2 (Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo)

Naslov magistrskega dela: Optimizacija postopkov za zanesljivo prepoznavo za penicilin občutljivih izolatov bakterije Staphylococcus aureus v medicinskem mikrobiološkem laboratoriju

Članice komisije: 
Predsednica: izr. prof. dr. Darja Keše
Mentorica: prof. dr. Katja Seme
Somentorica: asist. dr. Urška Dermota
Recenzentka: doc. dr. Mateja Pirš