Kandidatka: MAŠA JOVANOVSKI
Študijski program: Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA
Datum in ura: 25. 9. 2023, ob 9:00 uri 
Prostor: predavalnica B2 (Oddelek za biologijo)

Naslov magistrskega dela: Preizkus molekularnih lepil za nadzorovano agregacijo celic kvasovke Saccharomyces cerevisiae

Člani komisije: 
Predsednica: prof. dr. Nina Gunde-Cimerman
Mentor: doc. dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec
Somentorica: prof. dr. Polona Jamnik
Recenzent: prof. dr. Uroš Petrovič