Tina Trontelj

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje PREHRANA

bo 8. 8. 2023 ob 11:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Prisotnost genov za bakteriocine v mikrobioti humanega kolostruma

Komisijo sestavljajo:

Predsednica: prof. dr. Helena Abramovič

Mentorica: znan. svet. dr. Bojana Bogovič Matijašić

Recenzentka: prof. dr. Polona Jamnik