Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Živilstvo

ZAKAJ Ž I V I L S T V O
IN PREHRANA?
■ Ker izzivi globalnega trga, zahteve potrošnikov,
trajnostni razvoj in konkurenčnost zahtevajo
znanja, potrebna pri proizvodnji, trženju
in oskrbi s kakovostno hrano, ki s sodobnimi
načeli humane prehrane predstavlja temelje
zdravega življenja,
■ ker interdisciplinarnost študija združuje
naravoslovna znanja, sodobne živilske tehnologije
in nova spoznanja glede prehrane,
■ ker so praktične vsebine, laboratorijsko
in terensko delo ter strokovna praksa osnova
za samostojno delo,
■ ker so možnosti zaposlitve različne, od obratov
živilske industrije do laboratorijev v živilski
industriji, v dejavnostih izobraževanja, inšpekcijskih
službah za kontrolo kakovosti hrane, zdravstvu,
v obratih javne prehrane, zdraviliščih, v centrih
za promocijo zdravega življenja.