Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Živilstvo

Oddelek za živilstvo
V študijskem letu 1961/62 so se vpisali prvi študentje na takratno živilsko-tehnološko smer agronomskega oddelka Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Prizadevanja za pričetek študija je podprla živilska industrija, ki je bila takrat v povojih, je pa slutila potrebe in razvoj, kar se je odražalo tudi v razpravah, zlasti v Zvezi inženirjev in tehnikov Slovenije. Izvedba študija je bila zaupana Biotehniški fakulteti, kjer so, sicer v omejenem obsegu, delovale skupine, ki so bile del študija kmetijstva in veterinarstva, vendar izrazito tehnološke (mlekarstvo, predelava sadja, zelenjave in poljščin, vinarstvo, vrelni procesi, tehnologija mesa, in drugi). Že od samega začetka študija pa vse do danes sodelujejo v pedagoškem procesu tudi učitelji drugih fakultet Univerze v Ljubljani. Znanstvene in učne discipline, značilne za živilstvo in za oblikovanje strokovnega profila univerzitetnega diplomiranega inženirja živilske tehnologije so se hitro razvijale in smer na agronomskem oddelku je kmalu prerasla v samostojen oddelek Biotehniške fakultete (1965), kasneje v Visokošolsko temeljno organizacijo združenega dela za živilsko tehnologijo (1974), in od leta 1981 deluje spet kot avtonomen oddelek – Oddelek za živilstvo na Biotehniški fakulteti.

Po končanem univerzitetnem študiju so naši diplomanti usposobljeni za: organiziranje, nadzor in vodenje proizvodnje hrane v velikih in majhnih obratih živilske industrije, v mikrobioloških, fizikalno-kemijskih in senzoričnih laboratorijih živilske industrije in v laboratorijih za rutinsko kontrolo procesov proizvodnje in kakovosti hrane, v komunikacijski dejavnosti v smislu izobraževanja potrošnikov, inšpekcijskih službah za kontrolo kakovosti in varnosti hrane, vodenje organizirane ponudbe hrane v t.i. institucionalnih prehranskih obratih, določena odgovorna dela v restavracijah, hotelih in zdraviliščih, kjer nudijo posebne prehranske programe, dejavnosti, vezane s prehrano v javno-zdravstvenih in medicinskih ustanovah, v centrih za promocijo specifičnih oblik prehranjevanja, določena odgovorna dela v distribucijskih centrih in malih trgovinah za prodajo hrane in/ali prehranskih dodatkov za ohranjanje zdravja. Diplomanti so usposobljeni tudi za nadaljevanje študija na magistrskem študiju živilstva in prehrane ter na ostalih magistrskih študijih Biotehniške fakultete ali drugih visokošolskih ustanov doma ali v tujini s primerljivim sorazmerjem naravoslovnih, tehnoloških in socio-ekonomskih predmetov.

Danes Oddelek za živilstvo združuje štiri katedre (Katedra za biokemijo in kemijo živilKatedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil, Katedra za tehnologijo mesa in vrednotenje živilKatedra za tehnologije rastlinskih živil in vino), Skupina za humano prehrano, Center za raziskave na področju hrane, infrastrukturni center Zbirka industrijskih mikroorganizmov ter knjižnico in INDOK. Trenutno je na oddelku zaposlenih 65 sodelavcev, od tega 16 univerzitetnih profesorjev, 9 docentov in 12 asistentov z doktoratom. Na oddelku so zaposleni tudi številni raziskovalci, ki se intenzivno ukvarjajo s prenosom znanstveno-raziskovalnih dosežkov v prakso.

Oddelek za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je eden od osmih oddelkov Biotehniške fakultete. Osnovna dejavnost oddelka je izvajanje:

- univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Živilstvo in prehrana,
- magistrskega študijskega programa druge stopnje Živilstvo,
- magistrskega študijskega programa druge stopnje Prehrana,
- interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Bioznanosti, znanstveno področje Živilstvo (koordinatorica prof. dr. Sonja Smole Možina, namestnica prof. dr. Lea Demšar),
- interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Bioznanosti, znanstveno področje Prehrana (koordinatorica izr. prof. dr. Jasna Bertoncelj, namestnik prof. dr. Janez Salobir)
ter raziskovalno in strokovno pospeševalno delo na področju živilstva in prehrane.

 

Predstavitveni film oddelka