Karmen Klemenc

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje PREHRANA

bo 29. 8. 2023 ob 9:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vsebnost primarnih in sekundarnih produktov oksidacije ter vitamina E v prehranskih dopolnilih z omega 3 maščobnimi kislinami

Komisijo sestavljajo:

Predsednica: prof. dr. Polona Jamnik

Mentorica: doc. dr. Tanja Pajk Žontar

Somentorica: doc. dr. Alenka Levart

Recenzentka: prof. dr. Helena Abramovič