Lucija Jurkovič

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje PREHRANA

bo 31. 8. 2023 ob 10:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vpliv brezglutenske prehrane na zmogljivost vrhunskih športnikov

Komisijo sestavljajo:

Predsednica: prof. dr. Barbka Jeršek

Mentor: doc. dr. Evgen Benedik

Somentor: doc. dr. Samo Rauter

Recenzent: izr. prof. dr. Igor Pravst