Simončič

V prvem od treh plenarnih predavanj je prof. dr. Andrej Simončič, s Kmetijskega inštituta Slovenije, poudaril kritično pomembno vlogo, ki jo imajo fitofarmacevtska sredstva (FFS) v prehranskem sistemu. Izpostavil je nujno dosledno upoštevanje vseh ukrepov za zmanjšanje tveganja zaradi uporabe FFS, od izobraževanja in informiranja, tehničnih pogojev za trgovanje s FFS in njihovo uporabo, spremljanja in uradnega nadzora nad uporabo FFS, nad pridelano hrano in pitno vodo do zmanjšanja uporabe FFS na javnih površinah. Pri tem je pomembna ustrezna strokovna in znanstvena podpora kmetijskim pridelovalcem ter institucijam, ki izvajajo nadzor. 

Glavan

V drugem plenarnem predavanju je doc. dr. Matjaž Glavan, z Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani predstavil rezultate raziskave o prisotnosti pesticidov v agro-ekosistemu, ki jo izvajajo v okviru evropskega projekta SPIRNT. Doc. dr. Matjaž Glavan je izpostavil: »Naša raziskava kaže, da Slovenija sodi med države z manj obremenjenim agro-ekosistemom, saj so naši vzorci na vseh meritvah na ugodnih zadnjih mestih.« Prikazal je tudi osnutke rezultatov prednostnega razvrščanja pesticidov z uporabo indikatorja PPI. Predavanje je zaključi z napovedjo zanimivih rezultatov projekta, kjer razvijajo tudi orodje za oceno globalnega zdravstvenega tveganja (Global Health Risk Assessment Toolbox) ter usmerjajo v prehod k trajnostnemu varstvu rastlin. 

UVH

V tretjem plenarnem predavanju z naslovom »Zmanjšanje rabe pesticidov: pomen in predvideni ukrepi v Sloveniji« je mag. Mateja Blažič z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin predstavila aktualno dogajanje v zvezi z evropsko uredbo o trajnostni rabi FFS. Izpostavila je: »Ker ima lahko nestrokovna raba pesticidov škodljive učinke na okolje in zdravje ljudi, so na ravni EU strogo regulirani. Razvoj ukrepov v Sloveniji in EU na tem področju zato stalno stremi k zmanjšanju uporabe pesticidov.« Mag. Mateja Blažič je postregla tudi s spodbudnimi rezultati meritev v Sloveniji, ki kažejo, da se je poraba FFS v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih skoraj prepolovila. Nadaljuje pa: »Kljub občutnemu zmanjšanju uporabe FFS, pa je le-ta zaradi večjega deleža trajnih nasadov v Sloveniji, še vedno kar visoka.« Izpostavila je pomen pravilne uporabe FFS, izvajanju integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in uporabi FFS z nizkim tveganjem. Na ta način bo Slovenija ohranila visoke varnostne standarde na tem področju in ugodne trende zmanjševanja rabe FFS

Okrogla miza_udeleženci

Sledila je okrogla miza na kateri so sodelovali Klemen Kaučič, ŽIPO Lenart, dr. Jaka Razinger, Kmetijski Inštitut Slovenije in dr. Tatjana Zagorc, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije

Klemen Kaučič je predstavil visoke standarde pri uporabi FFS v podjetju ŽIPO Lenart, kjer pridelujejo različne poljščine, z napredno kmetijsko mehanizacijo pa FFS in gnojila nanašajo precizno in ciljno. Njive obdelujejo s stroji za ohranitveno obdelavo tal oziroma brez oranja. 

Inovativne načine zatiranja kmetijskih škodljivcev je predstavil dr. Jaka Razinger

Dr. Tatjana Zagorc pa je v razpravi izpostavila pomen znanstvenega pristopa ter transparentnosti pri urejanju tega področja. Trenutni politični proces v zvezi s predlogom uredbe o trajnostni rabi FFS, po mnenju dr. Tatjane Zagorc, ne kaže teh ključnih prvin, saj so bili dokumenti pripravljeni brez ustreznih znanstvenih osnov in ustreznih argumentov. 

Okrogla miza

Okroglo mizo je prof. dr. Aleš Kuhar, vodja EIT Food HUB Slovenija, zaključil z ugotovitvami: »V Sloveniji, tudi na Biotehniški fakulteti, potekajo številne raziskave v povezavi z uporabo FFS v trajnostni pridelavi kmetijskih pridelkov. Krepimo raziskave vpliva njihove uporabe na zdravje ljudi, kvaliteto vode in biodiverziteto. Ugotavljamo, da je v Sloveniji uporaba FFS v kmetijski pridelavi na sorazmerno visoki ravni. V prihodnje bomo še več pozornosti namenili krepitvi prenosa ugotovitev raziskav tako v strokovni, kot v splošni javnosti. Samo tako bomo lahko ohranili visoko stopnjo trajnosti rabe FFS in spodbudili kmetijsko pridelavo v Sloveniji!«.