Petra Ožbolt

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje PREHRANA

bo 14. 9. 2023 ob 10:00 uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Antioksidativna učinkovitost in senzorična sprejemljivost ingverja (Rhizoma zingiberis) ter možnost uporabe v prehrani

Zagovor bo potekal na povezavi https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/mojca.korosec

Komisijo sestavljajo:

Predsednica: izr. prof. dr. Mojca Korošec

Mentorica: prof. dr. Lea Pogačnik da Silva

Somentorica: izr. prof. dr. Jasna Bertoncelj

Recenzentka: prof. dr. Tatjana Košmerl