Pogoji:

  • visokošolska izobrazba 2. stopnje (prejšnja) ali magistrska izobrazba 2. stopnje (bolonjska) - mag. inž. živil.,
  • izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo,
  • potrdilo iz kazenskih evidenc (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o spolni nedotakljivosti,
  • potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku).

Opis del in nalog:  

  • Načrtuje organizacijo prehrane,
  • sodeluje z vodjo kuhinje,
  • skrbi za organizacijo dela v kuhinji,
  • vodi evidence,
  • opravlja druga dela in naloge po ldn in po navodilih vodstva v skladu s predpisi.

Kontaktni podatki: Martin Rotar, telefon: 01 58 96 312, email: