Belmin Lisičić

študent študijskega programa: Magistrski študijski program druge stopnje ŽIVILSTVO

bo 12. 9. 2023 ob 13:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Optično zaznavanje razrasta plesni in termična analiza vzorca

Komisijo sestavljajo:
Predsednica: doc. dr. Nataša Šegatin
Mentor: doc. dr. Iztok Prislan
Somentor: izr. prof. dr. Matija Milanič
Recenzent: doc. dr. Emil Zlatić