Kaja Žerjav

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje ŽIVILSTVO

bo 26. 9. 2023 ob 13:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vpliv dodatka mletih konopljinih semen na prehransko vrednost in fizikalno-kemijske lastnosti mafinov

Komisijo sestavljajo:
Predsednica: prof. dr. Barbka Jeršek
Mentorica: doc. dr. Mateja Lušnic Polak
Recenzentka: doc. dr. Petra Terpinc