Mateja Županc

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje ŽIVILSTVO

bo 27. 9. 2023 ob 10:00 uri v prostoru 4 - Oddelek za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Mikrobiota kefirnega zrna

Komisijo sestavljajo:
Predsednik: doc. dr. Iztok Prislan
Mentorica: izr. prof. dr. Andreja Čanžek Majhenič
Recenzentka: prof. dr. Barbka Jeršek