Nina Pintarič

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje ŽIVILSTVO

bo 28. 9. 2023 ob 10:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vpliv dodatka kaljenih lanenih semen na tehnološke in senzorične lastnosti kruha

Komisijo sestavljajo:
Predsednik: izr. prof. dr. Tomaž Polak
Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Požrl
Recenzentka: prof. dr. Jasna Bertoncelj