Žiga Pokovec
študent študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje ŽIVILSTVO

bo 28. 9. 2023 ob 8:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Vpliv dodatka ksantana na tvorbo heterocikličnih aminov v mesnem siru

Komisijo sestavljajo:
Predsednica: prof. dr. Lea Pogačnik da Silva
Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Polak
Recenzentka: izr. prof. dr. Mojca Korošec