Ivana Dimitrovska
študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje ŽIVILSTVO

bo 28. 9. 2023 ob 11:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Ocena prispevka izbranega sadja in zelenjave k vnosu elementov s celodnevnimi obroki v vrtcih

Komisijo sestavljajo:
Predsednica: prof. dr. Tatjana Košmerl
Mentorica: izr. prof. dr. Mojca Korošec
Somentorica: doc. dr. Alenka Levart
Recenzentka: doc. dr. Tanja Pajk Žontar