Boris Radović
študent študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje ŽIVILSTVO

bo 16. 10. 2023 ob 9:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Vsebnost biogenih aminov v suhih salamah na slovenskem trgu

Komisijo sestavljajo:
Predsednik: doc. dr. Iztok Prislan
Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Polak
Recenzentka: prof. dr. Polona Jamnik