Kandidatka: ŠPELA GUMZEJ

Študijski program: Magistrski študijski program druge stopnje PREHRANA

Datum in ura: 27. 10. 2023 ob 14:00 uri

Prostor: Sejna soba Oddelka za živilstvo

Naslov magistrskega dela:  Navade pitja tekočin pri slovenskih osnovnošolcih

Člani komisije:

Predsednica:    prof. dr. Helena Abramovič

Mentorica:       izr. prof. dr.  Zvonka Rener Primec                

Recenzentka:   izr. prof. dr.  Mojca Korošec