Kandidatka: SABINA PEKLAJ

Študijski program: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE PREHRANA

Datum in ura: 28.11.2023 ob 14:30 uri

Prostor: SEJNA SOBA DEKANATA

Naslov magistrskega dela:  Prehranska pismenost in všečnost šolskih obrokov pri učencih osnovne šole na Notranjskem

Člani komisije:

Predsednica:    prof. dr. Barbka Jeršek

Mentorica:       izr. prof. dr.  Mojca Korošec               

Recenzentka:   doc. dr. Francka Lovšin Kozina