Kandidatka: SABINA HADALIN
Študijski program: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE PREHRANA
Datum in ura: 9.11.20243 ob 14:00 uri
Prostor: PREDAVALNICA Ž4, ODDELEK ZA ŽIVILSTVO
Naslov magistrskega dela:  Primerjava prehranjevalnih navad otrok in mladostnikov v Sloveniji in Vojvodini

Člani komisije:
Predsednik:    doc. dr. Iztok Prislan
Mentorica:      prof. dr. Sonja Smole-Možina
Somentor:      izr. prof. dr. Zita Šereš               
Recenzent:    izr. prof. dr. Aleš Kuhar