Kandidatka: SABINA PRIMOŽIČ

Študijski program: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE PREHRANA

Datum in ura: 7.2.2024 ob 11:00 uri

Prostor: SEJNA SOBA, ODDELEK ZA ŽIVILSTVO

Naslov magistrskega dela: Določanje pristnosti cimeta (Cinnamomum spp.) in mlete paprike (Capsicum annuum) na slovenskem tržišču

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica: doc. dr. Tanja Pajk Žontar
Mentorica: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih
Somentorica: prof. dr. Nives Ogrinc
Recenzentka: doc. dr. Alenka Levart