BF 2024-02-05 036.jpg

(Foto: Boris Gumilar, Fotospomini)

Zbrane nagrajence in nagrajenke ter njihove najbližje je najprej nagovorila prof. dr. Marina Pintar, dekanja Biotehniške fakultete UL. Dejala je: »Ob hitrem razvoju znanosti in tehnologij se morda zdi, da je težko narediti raziskovalno nalogo presežkov, a vi ste dokazali, da je možno prav to. Ob tem so vam pomagali in vas vzpodbujali vaši mentorji ter vas bodrili vaši najbližji. Zato gredo zahvala in čestitke tudi njim, ker so neposredno ali posredno prispevali k vašemu uspehu. Tudi za njih je današnji dan izjemen.« Ob koncu svojega govora je zaključila: »Kompleksnih izzivov v družbi ne bo zmanjkalo, a navdaja nas s ponosom, ker boste vi, ki ste že v času študija dokazali, da razumete zakonitosti raziskovalnega dela, lahko na področju svojega poklicnega in zasebnega delovanja sodelovali pri razreševanju le-teh v prihodnje. Bodite ponosni ambasadorji Biotehniške fakultete!«

BF 2024-02-05 041.jpg

(Foto: Boris Gumilar, Fotospomini)

Nato je izr. prof. dr. Jasna Dolenc-Koce, prodekanja za študijske zadeve Biotehniške fakultete UL predstavila potek izbora nagrajenih del. Povedala je, da »Biotehniška fakulteta UL fakultetne Prešernove nagrade podeljuje v skladu s Pravili o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani Biotehniške fakultete. Senat Biotehniške fakultete UL je na predlog Komisije za študij 1. in 2. stopnje na svoji 14. redni seji na predlog oddelkov in kolegija študija potrdil 7 nagrajencev. Prav tako pa nagrado prejme tudi delo, ki je bilo predlagano v izbor za Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani, a je ni prejelo.« Sledila je svečana podelitev priznanj.

BF 2024-02-05 046.jpg

(Foto: Boris Gumilar, Fotospomini)

Na predlog Kolegija študija biotehnologije je prejela fakultetno Prešernovo nagrado Kristina Matijašić, mag. biotehnol., za delo »Identifikacija ključnih cis-regulatornih elementov promotorja gena CPI8 za odziv na jasmonsko kislino«, mentorica dela je bila znan. sod. dr. Tjaša Lukan, ki je prebrala obrazložitev.

BF 2024-02-05 056.jpgBF 2024-02-05 049.jpg

(Foto: Boris Gumilar, Fotospomini)

Na predlog Oddelka za biologijo je prejela fakultetno Prešernovo nagrado Tanja Kobal, mag. ekol. biod., za delo »Vpliv obdelave z nizkotlačno hladno plinsko plazmo na dekontaminacijo izbranih vrst gliv s semen navadne ajde«, mentorica nagrajenega dela je bila prof. dr. Katarina Vogel Mikuš, ki je prebrala obrazložitev.

BF 2024-02-05 065.jpgBF 2024-02-05 060.jpg

(Foto: Boris Gumilar, Fotospomini)

Na predlog Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire je prejela fakultetno Prešernovo nagrado Monika Lišter, mag. inž. gozd., za delo »Analiza genetske strukture primorske kozje češnje (Rhamnus intermedius Steud. & Hochst.) v Sloveniji«, mentor nagrajenega dela je bil doc. dr. Kristjan Jarni, ki je prebral obrazložitev.

BF 2024-02-05 072.jpgBF 2024-02-05 068.jpg

(Foto: Boris Gumilar, Fotospomini)

Na predlog Oddelka za lesarstvo je prejel fakultetno Prešernovo nagrado Maks Brus, dipl. inž. les. (UN), za delo »Uporaba furnirne vezane plošče za konstrukcijo panelnega zvočnika«, mentor nagrajenega dela je bil izr. prof. dr. Miran Merhar, ki je prebral obrazložitev.

BF 2024-02-05 080.jpgBF 2024-02-05 074.jpg

(Foto: Boris Gumilar, Fotospomini)

Na predlog Oddelka za mikrobiologijo je prejela fakultetno Prešernovo nagrado Eva Grabner, mag. mikrobiol., za delo »Karakterizacija bakterijskih izolatov in opis nove vrste rodu Prevotella iz vampa ovce«, mentor nagrajenega dela je bil doc. dr. Tomaž Acccetto, ki je prebral obrazložitev.

BF 2024-02-05 089.jpgBF 2024-02-05 083.jpg

(Foto: Boris Gumilar, Fotospomini)

Na predlog Oddelka za zootehniko je prejela fakultetno Prešernovo nagrado Urška Hostnik, mag. inž. zoot., za delo »Analiza kandidatnega gena Pla2g4e pri vitki in pri debeli mišji liniji, krmljeni s krmo z visoko ali nizko vsebnostjo maščob«, mentor nagrajenega dela je bil prof. dr. Simon Horvat, ki je prebral obrazložitev, somentorica pa prof. dr. Tanja Kunej.

BF 2024-02-05 098.jpgBF 2024-02-05 092.jpg

(Foto: Boris Gumilar, Fotospomini)

Na predlog Oddelka za živilstvo je prejela fakultetno Prešernovo nagrado Jana Levec, mag. inž. preh., za delo »Prehrana, telesna sestava in zmogljivost skupine profesionalnih nogometašev v Sloveniji«, mentor nagrajenega dela je bil izr. prof. dr. Bojan Knap, ki je prebral obrazložitev.

BF 2024-02-05 108.jpgBF 2024-02-05 102.jpg

(Foto: Boris Gumilar, Fotospomini)

Na predlog Oddelka za krajinsko arhitekturo je prejela fakultetno Prešernovo nagrado Nina Stubičar, mag. inž. kraj. arh., za delo »Avtonomni kulturni center Metelkova: prostor subkulture ali javni mestni prostor«, mentorica je bila izr. prof. dr. Tatjana Capuder Vidmar, ki je prebrala obrazložitev, somentor pa izr. prof. dr. Matjaž Uršič. Nagrajenka je bila opravičeno odsotna na podelitvi.

BF 2024-02-05 109.jpg

(Foto: Boris Gumilar, Fotospomini)

Za konec se je v imenu vseh nagrajenk in nagrajencev kot slavnostna govorka zahvalila Tanja Kobal, ki je poznana tudi kot ena najuspešnejših mladih promotork znanosti, še posebej biologije, na družbenih omrežjih (pod vzdevkom @biologinja). Svoj govor je začela z rekom: »Ko bom velika bom znanstvenica; to je izjava male mene, na katero me domači in prijatelji tako zelo radi spomnijo. Ko sem pripravljala ta govor, sem poiskala tudi razlago besede znanstvenik, ki je zapisana v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, nakar sem ugotovila, da definicija, ki jo ponudi, ni ravno povedna – znanstvenik je namreč tisti, ki se ukvarja z znanostjo.« V svojem govoru se je v imenu prejemnikov nagrad zahvalila tako pedagoškim kot strokovnim delavcem na Biotehniški fakulteti, kakor tudi vsem domačim in najbližjim, ki so jim na tej poti študija stali ob strani. »Hvaležna sem, da sem lahko glavnino ur zadnjih 6 let preživela obkrožena z izjemnimi strokovnjaki, ki se vsako leto znova po svojih najboljših močeh trudijo, da bi izoblikovali samostojne, kritično misleče in ponosne strokovnjake na področju naravoslovja. Poseben hvala bi namenila zaposlenim v študentskih referatih, ki so vedno prvi, na katere se študentje obrnemo, kadar smo v težavah ali česa ne vemo.« Zaključila je z besedami »Želim nam, da življenje še naprej tako navdušeno raziskujemo, saj lepota raziskovanja pravzaprav ni v zaključnih ugotovitvah in rezultatih, pač pa v vprašanjih, ki se nam zastavljajo vmes in nas vodijo, da iščemo globlje skrivnosti, ki jih pred nami še skriva narava. Če se za trenutek navežem na začetne definicije, znanstvenik je torej tisti, ki presega meje znanja. Želim vam, da boste to še naprej počeli z iskricami v očeh.«

BF 2024-02-05 119.jpgBF 2024-02-05 120.jpg

(Foto: Boris Gumilar, Fotospomini)

Prireditev je povezoval Matija Terglav, za glasbeni program pa je poskrbel Duo Bariton, ki ga sestavljata baritonist in trobentač Peter Grdadolnik in kitarist Mario Kutjak.

BF 2024-02-05 124.jpg

Skupinsko fotografiranje nagrajencev z dekanjo BF UL (Foto: Boris Gumilar, Fotospomini).

BF 2024-02-05 130.jpg

Skupinsko fotografiranje nagrajencev in mentorjev z dekanjo BF UL (Foto: Boris Gumilar, Fotospomini).