Kandidatka: AJDA OBLAK

Študijski program: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE ŽIVILSTVO

Datum in ura: 12.2.2024 ob 12:00 uri

Prostor: SEJNA SOBA ODDELKA ZA ŽIVILSTVO

Naslov magistrskega dela:  Vsebnost fenolnih spojin in antioksidativni potencial kaljenih semen industrijske konoplje (Cannabis sativa L.)

 

Člani komisije:

Predsednik:      doc. dr. Iztok Prislan

Mentorica:       doc. dr. Petra Terpinc 

Somentorica:   prof. dr. Helena Abramovič               

Recenzent:       izr. prof. dr.  Tomaž Polak