Kandidatka: TINA GREGORČIČ

Študijski program: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE ŽIVILSTVO

Datum in ura: 5.3.2024 ob 9:00 uri

Prostor: SEJNA SOBA ODDELKA ZA ŽIVILSTVO


Naslov magistrskega dela:  Vpliv transglutaminaz na teksturne lastnosti mesnih emulzij


Člani komisije:

Predsednica:    izr. prof. dr.  Jasna Bertoncelj

Mentor:            izr. prof. dr.  Tomaž Polak                 

Recenzentka:   doc. dr. Nataša Šegatin