Kandidatka: SANJA NARTNIK

Študijski program: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE PREHRANA

Datum in ura: 8.3.2024 ob 10:00 uri

Prostor: SEJNA SOBA ODDELKA ZA ŽIVILSTVO


Naslov magistrskega dela:  Vrednotenje prehranskega profila živil za dojenčke in malčke

 

Člani komisije:


Predsednica:    prof. dr. Lea Pogačnik da Silva

Mentorica:       doc. dr. Tanja Pajk Žontar      

Somentorica:   doc. prim. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš                   

Recenzentka:   doc. dr. Mateja Lušnic Polak