Na Oddelku za agronomijo so lahko poslušali predavanja pri predmetih Splošno sadjarstvo (prof. dr. Robert Veberič), Osnove travništva in pašništva (doc. dr. Matej Vidrih), Osnove rastlinske biotehnologije (prof. dr. Nataša Štajnar) in Urejanje zemljišč (doc. dr. Vesna Zupanc).

IMG_20240226_090330.jpgIMG_20240226_090404.jpg

(Foto: J. Mravlje).

Na Oddelku za biologijo so vrata v svoje predavalnice odprli pri predmetih Nevrobiologija (prof. dr. Marko Kreft), Fiziologija rastlin (prof. dr. Marjana Regvar), Etologija (doc. dr. Gordana Glavan), Evolucija (prof. dr. Peter Trontelj) in Splošna botanika (izr. prof. dr. Jasna Dolenc Koce).

IMG_20240301_100609.jpgIMG_20240301_100638.jpg

(Foto: J. Mravlje)

Na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire so se dijaki lahko pridružili predmetom Gospodarjenje s prostoživečimi živalmi in Lovstvo (prof. dr. Klemen Jerina), Gozdna fitocenologija (doc. dr. Andrej Rozman), Dendrologija z žlahtnjenjem gozdnega drevja (prof. dr. Robert Brus) in Global Change and Forest Ecosystems (doc. dr. Thomas A. Nagel).

Na Oddelku za krajinsko arhitekturo so lahko sodelovali pri predmetih Krajinsko načrtovanje II (doc. Darja Matjašec) in Razvoj krajinskega oblikovanja (prof. dr. Ana Kučan).

IMG_7734.jpegIMG_7739.jpeg

(Foto: B. Kostanjšek)

Na Oddelku za lesarstvo so lahko prisluhnili predavanjem z naslovom Zgradba in lastnosti lesa (izr. prof. dr. Maks Merela) ter Biotehnologija v lesarstvo (doc. dr. Davor Kržišnik).

Na Oddelku za mikrobiologijo so dijakom ponudili vsebine iz predmetov Molekularna biologija (prof. dr. Uroš Petrovič) in Fiziologija mikroorganizmov (prof. dr. Ines Mandić Mulec).

20240227_082023.jpg20240227_082044.jpg

(Foto: N. Turk)

Na Oddelku za zootehniko so se predstavili s predavanji Prenos znanja v živinorejsko prakso (izr. prof. dr. Marija Klopčič), Analitske metode v prehrani živali (doc. dr. Alenka Levart), Gradnje in opremljanje živinorejskih objektov (doc. dr. Dušanka Jordan, izr. prof. dr. Marija Klopčič), Prehrana prežvekovalcev in neprežvekovalcev (viš. pred. mag. Ajda Kermauner Kavčič), Prehrana hišnih živali (prof. dr. Tatjana Pirman) in Konjereja (prof. dr. Peter Dovč).

P1320283.JPGP1320292.JPG

(Foto: V. Rezar)

Na Oddelku za živilstvo so zainteresirani dijaki lahko poslušali predmet Klinična dietetika in epidemiologija prehrane, ki ga predava doc. dr. Evgen Benedik.

Na Študiju biotehnologije pa so lahko prisluhnili predmetoma Genetika 1 in Biotehnološko žlahtnjenje rastlim, ki ju je izvedel prof. dr. Jernej Jakše.

 

Projekt je omogočil Karierni center Biotehniške fakultete UL.