Kandidatka: SARA JERAM

Študijski program: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE PREHRANA

Datum in ura: 21.3.2024 ob 12:00 uri

Prostor: SEJNA SOBA DEKANATA

 

Naslov magistrskega dela:  Ocena prehranskega statusa in telesne sestave mladih kolesarjev ter poskus njune optimizacije

 

Člani komisije:

 

Predsednica:    doc. dr. Tanja Pajk Žontar

Mentor:            izr. prof. dr.  Bojan Knap                    

Recenzentka:   prof. dr. Petra Golja