Kandidatka: MARUŠA ŠTANGAR

Študijski program: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE ŽIVILSTVO

Datum in ura: 18.4.2024 ob 11:30 uri

Prostor: SEJNA SOBA DEKANATA

Naslov magistrskega dela:  Tehnologija izdelave liofilizirane ovčje albuminske skute ter njena uporabnost v prehrani športnikov in gastronomiji

Člani komisije:

Predsednica:    prof. dr. Barbka Jeršek

Mentorica:       izr. prof. dr.  Andreja Čanžek Majhenič                      

Recenzentka:   prof. dr. Lea Demšar