Kandidat: BLAŽ TRLEP

Študijski program: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE ŽIVILSTVO

Datum in ura: 18.4.2024 ob 16:00 uri

Prostor: SEJNA SOBA DEKANATA

Naslov magistrskega dela:  Priprava kapsulacijskega sistema za stabilizacijo rastlinskih dodatkov v mlečnih izdelkih

Člani komisije:

Predsednik:      izr. prof. dr.  Tomaž Požrl

Mentor:            doc. dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec    

Somentorica:   prof. dr. Nataša Poklar Ulrih              

Recenzentka:   izr. prof. dr.  Andreja Čanžek Majhenič