Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Priprava vzorcev

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za biokemijo in kemijo živil

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

Sušenje in stabilizacija mikroorganizmov ter občutljivih snovi, povečanje specifične površine in poroznosti, ipd.